lodowki24h.pl

Blog tematyczny o technologiach.

Komputer

System binarny i system decymalny – jak liczyć?

System binarny i system decymalny – jak liczyć?

Każda osoba związana z branżą IT z pewnością zetknęła się z pojęciem systemu binarnego i decymalnego. Również bit i bajt nie są dla takich osób niczym wyjątkowym. Jednak zdecydowana większość osób nie wie, co to jest system binarny i jak go liczyć, a także czym różni się bit od bajta.

System binarny – jak liczyć i co to jest?

System binarny nazywany jest inaczej systemem dwójkowym. Oznacza to sposób zapisu liczby całkowitej w postaci zera i jedynki. Wskazują one potęgi liczby 2 na kolejnych pozycjach liczby całkowitej. Taki sposób zapisu używany jest w każdym systemie komputerowym. Sprawdza się on ze względu na prosty sposób przeprowadzenia działań logicznych, a zarazem łatwość implementacji tego systemu na tranzystorze. Jeśli wielu osobom wydaje się to skomplikowane, to można skorzystać z gotowych konwerterów systemu binarnego na system dziesiętny. Dostępnych jest bardzo wiele stron internetowych, które umożliwiają otrzymanie wyliczeń w ciągu kilku sekund.

System decymalny

Każdy w szkole uczy się matematyki opartej na systemie decymalnym, czyli dziesiętnym. Opiera się on na cyfrach arabskich, a więc w używa się cyfr od 0 do 9. Każda pozycja cyfry określona jest kolejną potęgą dziesiątki. Może wydawać się to dość skomplikowane, ale na pewno warto zaznajomić się z systemem binarnym i dziesiętnym. Przykładowo liczba 10011010010 jest tą samą liczbą zapisaną binarnie, co 1234. Każdą liczbę w systemie decymalnym można zapisać sumą iloczynów potęgi liczby 10. Należy pamiętać, że każda liczba podniesiona do potęgi 0 równa się 1. Jeśli jeden pomnożymy przez 1000 i dodamy do tego 2 pomnożone przez 100 i dodamy 3 pomnożone przez 10 plus 4 pomnożone przez 1, to wyjdzie liczba 1234. Jak widać, nie jest to wcale takie trudne.

Bit a bajt – czym się różnią?

Jeśli chodzi o systemy informatyczne i komputery, to należy jeszcze zapoznać się z definicją bitu i bajtu. Bit jest najmniejszą jednostką informacji i przyjmuje on wartość 0 lub 1. Bajt jest natomiast najmniejszą jednostką pamięci komputerowej i składa się z ośmiu bitów. Obie mają swoje wielokrotności, które określane są przedrostkami kilo-, mega- czy giga. Jednostka bajt określa najczęściej pojemność pamięci RAM i dysków twardych. Przeliczanie bitów na bajty może dla wielu osób być skomplikowane, a więc warto skorzystać z gotowych kalkulatorów. Są one dostępne na witrynach internetowych i działają podobnie jak kalkulatory przeliczające wartości w systemie dziesiętnym na binarny i odwrotnie.

Komu może przydać się system binarny i dziesiętny?

Każda osoba chcąca pracować w branży informatycznej na pewno powinna zaznajomić się z podstawowymi pojęciami oraz wartościami. Przede wszystkim niezbędna jest wiedza dotycząca systemu binarnego, który jest podstawą każdego oprogramowania i systemu komputerowego. Również pojęcia związane z bitem i bajtem muszą być dokładnie zgłębione. Jest to podstawowa wiedza, która może przydać się także osobom zdającym maturę z informatyki. Nie są to trudne zagadnienia i warto poświęcić trochę czasu, aby wiedzieć, jak działa oprogramowanie i komputer.

Udostępnij